Kategorier
Fodring hestezonen.dk

Kan heste få mavesår af sprøjtemidlet glyphosat?

Aller helst ville jeg have skrevet “Kan heste få mavesår af Round up” – fordi det er det handelsnavn de fleste kender glyphosatholdige produkter under her i Danmark. Men – da jeg ikke er ude på at hænge noget bestemt firma ud, men i stedet gøre opmærksom på resultatet af et studie, så må overskriften være som den er. Studiet handlede om at undersøge, hvorvidt glyphosat rimeligvis kan kædes sammen med forekomst af mavesår hos heste.

Ny forskning blev præsenteret på FFP – Jahrestagung

Som du måske/måske ikke har hørt, var jeg afsted til FFP- Jahrestagung 2020 i Tyskland i Juli måned.

Det var en konference der handlede om græs, græsning og management af heste på græs – og en lille smule om miljø og klima set i relation til hestehold. I den forbindelse kan man ikke helt undgå at nævne sprøjtemidler, da det er et tema alle steder i landbruget. Og hvad enten vi er opmærksomme på det eller ej, så fylder vi heste-mennesker trods alt en del på det samlede landbrugsareal (selvom vi alle nok drømmer om lige at få lidt mere jord fra naboen ;-) ).

Hvad er Glyphosat?

Glyphosat er et sprøjtemiddel til brug mod uønskede planter. Det kaldes et herbicid. Det bruges altså primært til at sprøjte mod ukrudt, fx i en kornmark. Mange bruger det også som “modnings-middel” af korn. Det må man gøre indtil 14 dage før høst (Ja… det er i min verden cirka ligeså grotesk, som det lyder!). Glyphosat rester i hestehold forekommer derfor både i foder, strøelse og til dels også i drikkevandet.

Glyphosat er muligt kræftfremkaldende

Glyphosat kom i 2015 på listen over muligt kræftfremkaldende stoffer (hos mennesker), vurderet af et internationalt kræft forsknings agentur.

Der er stort set ikke lavet noget forskning på heste og hvorvidt de påvirkes af glyphosat. Derfor er Dr. Dipl. ECEIM, Prof. Gerald Schussers publikation meget interessant. Ikke mindst fordi, at der indgik 92 heste i vurderingen af, hvorvidt glyphosat påvirker hestes sundhed.

92 heste med forskellige problemer blev testet!

På hesteklinikken der er tilknyttet Leipzig Universitet kom der 92 heste ind til undersøgelse, og der blev udtaget prøver for at se efter glyfosat rester umiddelbart ved ankomst. Da indholdet af glyphosat rester i både blod og urin ikke er specielt stabilt, blev der udtaget prøver af duodenalvæsken (et sted lige efter mavesækken). Hestene kom ind på klinikken af forskellige årsager:

  • 54 pga. kolik
  • 21 pga. afmagring og huldproblemer trods god fodring
  • 3 havde diarré
  • 3 pga. anæmi (blodmangel)
  • 1 pga. vandladningsproblemer (stranguri)
  • 1 pga. en hudtumor
  • 9 til kontrol efter sydom

Det er vigtigt at understrege, at hovedårsagen til at hestene kom ind på klinikken var som nævnt ovenfor – det var IKKE for at få undersøgt, hvorvidt de havde forhøjede værdier af glyphosat rester i kroppen!

Man målte værdierne for glyphosat rester for at se, om der ved en tilfældighed var en sammenhæng, mellem en udpræget kategori af sygdom og forhøjede værdier af sprøjtemidlet.

83 heste havde mavesår

Som skemaet nedenunder viser, så blev alle 92 heste undersøgt med en kikkert (gastroskopi) i mavesækken. Ved de heste, hvor der sås mavesår blev der noteret, hvorvidt det var i den kirtelholdige (EGGD) eller kirtelløse (ESGD) del af mavesækken.

Det er værd at bemærke, at 83 af 92 heste havde mavesår i en eller anden grad, men det var IKKE det, de kom til undersøgelse for!

Schusser Gerald
Total antal heste92
Heste med ESGD Equine squamuos gastric disease: Erosiv eller ulcerativ skader i den kutane slimhinde i mavesækken
heste uden læsioner10
heste med grad 1 læsioner19
heste med grad 2-4 læsioner63
Samlet antal heste med ESGD82
Heste med EGGD Equine glandular gastric disesase: Erosiv, ulcerativ, blødende, fibrøse forandringer i mavens kirtelholdige slimhinde
heste med helt normal slimhinde9
heste med små blødende læsioner30
Heste med mellem til højgradige blødende, fibrinøse og/eller nodulære læsioner i kirtelslimhinden53
Samlet antal heste med EGGD83
Skema over forekomst af mavesår hos heste der kom til undersøgelse for “alt muligt andet”. Se afsnittet ovenfor, for at se, hvad de blev undersøgt for.

37% af hestene med mavesår havde forhøjede værdier af glyphosat!

Det kan selvfølgelig godt virke ret vildt at 83 af 92 heste, der kom ind på hesteklinikken havde mavesår. Det er dog i min optik ikke super overraskende, når mange af hestene havde fordøjelsesrelaterede problemer.

Det der var overraskende var, at der var 37% sammenhæng mellem forhøjede værdier af glyphosat i duodenalvæsken og forekomsten af mavesår! Og det er vel at mærke noget, der er fundet ud af ved en tilfældighed!

Det er ikke et studie der endegyldigt sætter en fed streg under at man kan sætte lighedstegn mellem at stor påvirkning af glyphosat giver mavesår.

MEN…

Det er helt sikkert et tal der giver stof til eftertanke, og noget der bør undersøges nærmere.

Størst belastning i bynære områder og langs jernbaner

En lille afsluttende bemærkning er, at forekomsten af forhøjede værdier for glyphosat, i kombination med mavesår, var størst hos de heste der stod nær storby og jernbaner. Jernbaners skinner holdes fri for ukrudt ved brug af sprøjtemidler og private indkørsler ligeså.

Når det så er sagt, ser jeg personligt ikke nogen rimelig grund til at bruge sprøjtemidler i landbruget, når det også kan lade sig gøre at dyrke afgrøder uden brugen heraf.

Hvis du vil læse mere: Beeinflussen Glyphosat und andere Unkraut- und Insektenbekämpfungsmittel die Gesundheit der Pferde?
Gerald Fritz Schusser, Dr., Dipl. ECEIM, Prof., Med. Tierklinik, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig.

Skriv din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *