Hestefoder og GMO

2
2403
hestefoder GMO
GMO betyder gen modificeret organisme. Planter kan genmodificeres og anvendes til fødevarer eller dyrefoder. Foto. hestezonen.dk

[ratings]

Der tales om GMO her og der, og alle steder. Nogle foderproducenter reklamerer med, at anvende GMO-frie råvarer i produktionen af hestefoder – men er det i det hele taget relevant, i forhold til fodring af heste?

GMO står for genmodificeret organisme – i dette tilfælde er det planter der menes, når vi snakker hestefoder med råvarer der (ikke) indeholder GMO. Men hvad er det, og hvad betyder det for dig, der køber hestefoder?

hestefoder GMO
GMO betyder gen modificeret organisme. Planter kan genmodificeres og anvendes til fødevarer eller dyrefoder.
Foto. hestezonen.dk

GMO diskussionen

GMO er først og fremmest meget omdiskuteret, fordi der er mange interessehavere i debatten. Nogle kan have fordele ved at dyrke GMO-afgrøder, andre bander det langt væk. En afgrøde, der er genetisk modificeret, er en afgrøde, hvor man har “tilsat” specifikke gener eller proteiner. Det kan fx. være en tomat, der får tilsat et gen fra en koldtvandsfisk, for bedre at kunne tåle frost. Tomaten er stadig en tomat – den har bare fået en ny egenskab. Mere uskyldigt kan det lyde, at nogle afgrøder genmodificeres, så de bedre kan tåle sprøjtemidler mod ukrudt. Det kan på lyde meget attraktivt for landmanden, at han bare kan sprøjte løs, uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt den afgrøde han sprøjter, lider under det. Problematisk er det dog, at den genmodificerede afgrøde kan brede sig vildt, og selv blive til ukrudt ( idet den bliver uønsket) – som så pludseligt ikke kan bekæmpes, idet den er resistent for sprøjtemidler.

GMO og heste

Efter min mening, er GMO en problematisk affære, da vi simpelthen ikke kender nok til konsekvenserne på sigt. Hverken for naturen, dyr eller mennesker. Dog ses førnævnte problem med GMO afgrøder, der breder sig og ikke lader sig bekæmpe med sprøjtemidler allerede. Nogle landmænd har gjort sig erfaringer i forhold til, at fodres dyrene med fx GMO-soja, så er der flere tilfælde af diarré og sygdom i stalden. Andre mener det er noget vås. Uanset hvad, så kan man jo, som hesteejer, gøre sig sine egne erfaringer i forhold til, om man køber foder, der indeholder GMO eller ej, og hvordan hesten fungerer på de forskellige fodertyper. Nogle hesteejere sværger til, at fodre med GMO-frit foder. Andre tænker ikke så meget over det. Som i så mange andre sammenhæng, er det også her hestens ejer, der handler ud fra sit eget kodex om, hvad der er godt eller skidt for hesten. Og hesten? Ja den få næppe muligheden for at vælge mellem to helt identiske typer foder, der er hhv. GMO-frit og indeholder GMO, så det er svært at sige hvad den bedst kan lide! I forhold til hvorvidt hestefoder, der indeholder GMO afgrøder, påvirker hesten negativt eller ej, vil jeg lade være usagt. Men du kan jo prøve at søge på GMO og danne dig dit eget indtryk. Jeg er personligt meget skeptisk overfor, at ændre på de egenskaber, som vores og dyrenes mad, oprindeligt har.

Hestefoder indeholder vitaminer og mineraler i forskellig mængde. Foto. hestezonen.dk
Hestefoder indeholder oftest GMO afgrøder. Det skal angives på deklarationen, hvis der er anvendt GMO afgrøder.
Foto. hestezonen.dk

GMO og deklaration

Såfremt der anvendes en GMO-holdig råvare i et foder, skal det stå i deklarationen, eller på indlægssedlen. Nogle foderproducenter er dog bedre end andre, til at imødekomme kravene til mærkning af foderet, selvom reglerne er ens for alle! Ifølge fødevarestyrelsens hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx fremgår det at:

Genmodificerede fødevarer og foder skal risikovurderes og godkendes i henhold til Forordning (EF) 1829/2003, inden de må sælges i EU. Kravene til den genmodificerede fødevare eller det genmodificerede foder er:

  • det må ikke have negative effekter på menneskers eller dyrs sundhed eller på miljøet,
  • det må ikke vildlede forbrugeren eller landmanden, og
  • det må ikke være ernæringsmæssigt ringere end en tilsvarende ikke-genmodificeret fødevare eller foder.

Princippet i risikovurderingen er en sammenligning af den genmodificerede fødevare eller det genmodificerede foder med en tilsvarende ikke-genmodificeret fødevare eller foder. 

Er der GMO i det foder du køber?

Der er med ret stor sandsynlighed anvendt GMO-råvarer i det foder du fodrer din hest med. Det skal angives på deklarationen, hvis der er anvendt råvarer, der indeholder GMO. Råvarer der oftest indeholder GMO er Majs, soja, og lucerne, for at nævne nogle stykker. Der er ikke oplysningspligt om, at angive, hvis der ikke er anvendt GMO-afgrøder i hestefoderet.

Risikovurdering – hvem eller hvad?

Min mening er, at det er sjovt, at man kan godkende GMO afgrøder udfra en risikovurdering – for hvem er det, der har risikoen? Naturen, dyrene der fodres med GMO-afgrøder, eller mennesket der spiser mad der indeholder GMO? Endnu sjovere er det, at jeg flere gange har kontaktet fødevareministeriet, i forhold til mine spørgsmål, vedrørende risikovurdering af GMO, samt anprisning (reklame) af GMO (-frie)afgrøder. Jeg vil nemlig gerne have et klart svar på hvad man må sige, og sikkerheden i forhold til brugen af GMO afgrøder. Indtil videre har jeg ikke kunnet få svar – men jeg har ikke opgivet håbet – endnu…

Læs også: Organiske mineraler – får du, hvad du tror?

 

 

2 COMMENTS

    • Hej Line. Tak for din kommentar. Ja der er utroligt stor forskel på, hvad de forskellige heste trives eller mistrives med. Nogle heste har på et eller andet tidspunkt været overbelastede i tarmsystemet af fx fejlernæring med for meget (ufordøjeligt) stivelse, protein eller været hårdt angrebet af parasitter, så deres tarmslimhinder er “tyndslidte”. Nu ved jeg ikke om din Lusitano er importeret fra Portugal? Jeg har et par gange i Portugal set det praktiseret, at fodre hele rå bønner i kilovis som krybbefoder… Dog heldigvis mere en undtagelse end en regel, men stadigvæk!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here