Kategorier
Fodring

Heste på græs. Er mineralbolcher optimalt for din hest?

[ratings]

Årstiden er sommer og hestene lukkes på græs. Mange heste tåler ikke at spise græs som de lyster, eller også har de ikke muligheden for det. Sådanne heste skal man være særligt opmærksom på, hvad angår mineraltildeling.

Kalenderen siger sommer og de fleste hesteejere nyder letheden, ved at kunne lade hestene gå på sommergræs. Dog kan man nemt rende ind i følgende problemer: For lidt græs eller for meget græs.

Ikke alle er lige heldige at have store græsningsarealer til rådighed for deres heste. Det kan betyde, at græsfolden hurtigt bliver nedbidt, og hesten kan derfor ikke mere indtage tilstrækkelige mængder græs, som bidrager med fibre, vitaminer og mineraler. Det kan godt være, at hesten stadig kan holde huld – dette skyldes, at procentvis findes det største indhold af sukker i græsstråets nederste centimer, og dermed får hesten energi nok – men den mangler med sikkerhed førnævnte næringsstoffer og fibre til at holde fordøjelsessystemet i balance. Mange heste er nøjsomme og mange hestegræsmarker er sået til med græssorter der er udviklet til at sikre, at malkekøer får højst mulige energiindtag og dermed producerer mere mælk. Dette er selvsagt en rigtig dårlig kombination! De fleste med nøjsomme heste begrænser derfor hestene i deres græsindtag ved hjælp af mundkurv, stribegræsning eller lignende restriktive metoder. Det giver samme problemstilling som førnævnt: Hesten mangler ofte fibre, vitaminer og mineraler.

Når hesten er på sommergræs skal den stadig have mineraler. Den løsning du vælger bør afhænge af mængden af græs som din hest indtager samt hvilken type hest du har og hvad den laver. Mineralbolcher kan være en løsning, men gå efter nogle der som minimum indeholder delvist organiske mineraler. Foto. hestezonen.dk
Når hesten er på sommergræs skal den stadig have mineraler. Den løsning du vælger, bør afhænge af mængden af græs som din hest indtager, samt hvilken type hest du har og hvad den laver. Mineralbolcher kan være en løsning, men gå efter nogle der som minimum indeholder delvist organiske mineraler.
Foto. hestezonen.dk

 

Mineralbolcher er ofte utilstrækkelige

Det er meget udbredt at bruge mineralbolcher til heste der går på græs. Det er nemt og doseringen er til at have i en håndfuld – hermed tilgodeses også den nøjsomme hests behov for begrænset foderindtag.

Eller gør det?!

Alt foder, der indeholder mineraler – også mineralbolcher – sammensættes udfra en vurdering af, at hesten også indtager andet foder (i form af grovfoder) end det den får tildelt i krybben. Med andre ord, er man som foderproducent også nødt til at medregne en vis mængde næringsstoffer fra hestens grovfoder. Dette er for at sikre, at hesten ikke overforsynes med mineraler – fx er Selen potentielt giftigt ved for høje doseringer! Med andre ord, er mineralbolcher altså sammensat udfra en antagelse om, at hesten får en vis mængde grovfoder, i dette tilfælde i form af frisk græs. Problemstillingen er bare, at rigtig mange af de heste, der får mineralbolcher, ikke får en passende mængde græs sammen med. At hesten er tyk, er ikke lig med, at den får næringsstoffer nok fra græsset! Hvis man følger den anbefalede dosering af mineralbolcher og hesten ikke får nok græs sammen med, er mineralbolcherne altså utilstrækkelige i forhold til at dække hestens mineralbehov! Ikke et ondt ord om mineralbolcherne i sig selv, de skal bare anvendes rigtigt.

 

Øget dosering er ikke lig med optimal tildeling af mineraler

Der er forskel på fisk – og på mineralbolcher! Nogle mineralbolcher indeholder kun mikromineraler og et meget begrænset indhold af vitaminer, da de forudsætter, at hesten æder tilstrækkeligt græs sammen med mineralbolcherne. Derfor er det ikke altid tilstrækkeligt at give en højere dosering af mineralbolcherne. Hesten vil ganske vist blive dækket ind med mikromineraler – men ikke med makromineraler og vitaminer (ej at forglemme, at den sikkert også mangler grønne fibre).

 

Vælg det rigtige produkt

For at være nogenlunde sikker på, at hesten er dækket ind i forhold til vitaminer og mineraler, hvis den får begrænsede mængder græs, er det altså en god idé at vælge et vitamin-mineraltilskud, der indeholder både vitaminer, makro- og mikromineraler – og gerne i organisk bundet form, da det oftest giver bedst mulige optagelighed af mineralerne. Det er desværre ikke ret mange mineralbolcher der indeholder en bredspektret sammensætning af organiske mineraler – hvis producenter ikke gør opmærksom på det, så er det næppe tilfældet, at det er organisk bundne mineraler.

 

Husk fibrene!

Rigtig mange heste får dårlig hovkvalitet i løbet af sommeren. Det skyldes både ydre påvirkninger i form af tørre jordbundsforhold, men også pleje af hestens tarmsystem spiller en stor rolle! Når hesten får tilstrækkeligt med fibre er der et godt miljø i tarmene og mikroorganismerne hjælper med til at hesten selv kan danne B-vitaminer og Biotin. Hvis hesten kun tilbydes dødbidt græs, så mangler den med stor sandsynlighed fibre. Det kan derfor være en god idé at supplere det sparsomme græs med lidt hø eller et tørret græsprodukt med en meget bred fibersammensætning, fx Palatin Glyx-wiese Cobs eller Senior, da det med garanti har et lavt indhold af fruktansukker.

Ved at pleje tarmfloraen, kan rigtig mange fodringsrelaterede problemer undgås!

God Sommer :-)

 

 

 

Skriv din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *